חילוץ מהשטח בהתנדבות

גרירה וחילוץ חילוץ מהשטח בהתנדבות חוקי או לא?

כאשר אנו נתקעים בשטח או בסמוך לו עם הרכב האינסטינקט הראשוני הוא להתקשר לחבר או למכר שיגיע עם הרכב שלו וימשוך ויחלץ אותנו.

חילוץ מהשטח בהתנדבות או בתשלום ע"י מישהו שאין לא היתר גרירה וחילוץ שמונפק ע"י משרד התחבורה אסור לחלוטין,

ונחשב לעבירה חמורה ביותר של נהיגה ללא רישיון שעליה מוטלים עונשים כבדים ביותר של תקופת מאסר עד שנתיים שלילה ארוכה וקנס כספי והינה עבירה פלילית ולא רק תעבורתית.
More…

גרירה נשלטת של רכב

גרירה נשלטת של רכב

גרירה נשלטת של רכב

בגרירה נשלטת הרכב הגורר שולט ברכב הנגרר ומבצע הגרירה חייב ברישיון גרירה וחילוץ , הרכב הגורר חייב להיות יעודי לגרירת רכבים.

בגרירה נשלטת סרן אחד של הרכב הנגרר מורם מהכביש לפחות ולעתים הסרן השני מורם ע"י דולי(עגלה).

במצב של גרירה נשלטת אסור הימצאות נהג ברכב הנגרר המנוע צריך להיות מכובה וההיגוי נעול.

More…

הובלת רכב על מובילית

הובלת רכב על מובילית

הובלת רכב על מובילית מה מותר ומה אסור.

כל הובלת רכב אשר מתבצעת ע"י מובילית מותרת רק במידה והרכב תקין ובמצב נסיעה.

הובלת רכב על מובילית מוגדרת לפי החוק כהובלת רכב תקין בלבד ואסורה כל שימוש בכננת לביצוע הובלה זו.

More…

חילוץ רכב הסבר

חילוץ רכב הסבר

חילוץ רכב הסבר

הרחקת רכב מהמקום שבו הוא נפגע או יצא מכלל פעולה, והבאתו למצב של גרירה או נסיעה.

חילוץ של רכב היא כל פעולה שמתבצעת או כהכנה לגרירה או להשבת הרכב המחולץ למצב נסיעה מהמצב שהוא נמצא בו.

חילוץ זה יכול להתבצע או ע"י כבל או רצועות או ע"י כננת, משימה זאת חייבת להתבצע ע"י מחלץ בעל היתר (רישיון גרירה וחילוץ)

ושעבר הכשרה מתאימה לביצוע משימות חילוץ.
More…

חילוץ רכב באמצעות כננת

חילוץ רכב באמצעות כננת

חילוץ באמצעות כננת היא פעולה להרחקת הרכב מהמקום שבו הוא נפגע או נעצר או יצא מכלל פעולה, והבאתו למצב של או גרירה או נסיעה.

כל החילוצים ע"י כננת חייבים להתבצע ע"י מי שהוסמך לכך או רישיון גרירה וחילוץ.

More…

חישוב התנגדות לחילוץ

חישוב התנגדות לחילוץ

חישוב התנגדות לחילוץ

בתחילת כל חילוץ חובה על המחלץ לעשות חישוב ההתנגדות הכללית לחילוץ בכדי שנדע מה העומס ההתנגדות הכללית לחילוץ.

ע"י חישוב נכון נוכל לדעת עם נוכל לעמוד בעומס החילוץ או עלינו להשתמש בגלגלה קבוע וליצור יתרון מכני גדול יותר.

חשוב לציין שכל חילוץ של רכב חייב להתבצע ע"י מי שיש לו היתר גרירה וחילוץ

 

More…

WhatsApp chat