גרירה וחילוץ

גרירה וחילוץ


גרירה וחילוץ

גרירה חילוץ הם שני דברים שונים לפניכם הסבר קצר להגדרה של שני הנושאים הללו.

גרירה היא רכב מנועי הנגרר ע"י רכב אחר, או בגלל שהוא יצא מכלל פעולה או מכל סיבה אחרת,

לביצוע משימת גרירת רכבים חובה רשיון לגרר וחילוץ ממשרד התמ"ת.

גרירה נשלטת היא גרירה של רכב מנועי בשליטה של הרכב הנגרר, יש מספר סוגים של גרירה נשלטת.1

  1. גרירה בהרמה מלא היא גרירה שכל גלגלי הרכב הנגרר על הרכב הגורר.
  2. גרירה בהרמה חלקית היא גרירה שסרן אחד של הרכב הנגרר על הרכב הגורר
  3. גרירה במוט חיבור מתאים וחזק באורך של 2.5 מטר.

יש שני קבוצות גרר קבוצה א' שמשקל הגרירה הוא בין 850 ק"ג לבין 2500 ק"ג או כפול שלוש במידה והגרירה היא בהרמה חלקית,

קבוצה ב' שמשקל שבין 2501 ק"ג ומעלה או כפול ארבע במידה הגרירה היא בהרמה חלקית.

משקל הגרירה המותר רשום ברשיון הרכב הגורר או בנספח שלו,

בכל מקרה לא ניתן לגרור רכב מנועי עם רכב שהמשקלו הכולל שלו פחות מ 2200 ק"ג,

אלה אם ניתן היתר ממשרד הרישוי.

חובה לפנות רכב שנתקע בדרך תוך 24 שעות, במקרים מסויימים שהרכב מסכן את התנועה יפנו את הרכב למקום בטוח.

חילוץ בהגדרה היא כל הפעולות הדרושות לבצע ברכב מנועי כהכנה לביצוע הגרירה לרבות חילוץ רכב שהתהפך או חילוץ רכב או שהיה מעורב בתאונה.

רכב חילוץ בהגדרה הוא רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת(העברת רכבים בשליטה של הרכב הגורר על הרכב הנגרר).

לביצוע עבודות חילוץ חובה ברישיון גרירה וחילוץ.

רכב חילוץ ממשקל 2501 ק"ג מותר בהתקנת כננת קדמית לחילוץ, רק בזמן החילוץ והגרירה רשאי הגורר להפעיל אור מהבהב.

חברתנו נותנת שירותי גרירה וחילוץ לכל סוגי כלי הרכב לרבות גרירת משאיות , חילוץ משאיות

  • גרירה חילוץ לרכבים בכביש
  • גרירה חילוץ לרכבים בשטח
  • חילוצים גרירת משאיות ורכב כבד
  • הובלה ושינוע לכלים כבדים

גרירה וחילוץ לכל סוגי כלי הרכב 24 שעות בפריסה ארצית

WhatsApp chat