//tow.co.il/wp-content/uploads/2019/05/גרירת-משאיות.jpg

משאיות גרירת


גרירת משאיות

חברתנו מתמחה בשירותי גרירה וחילוץ לשלל סוגי המשאיות בשוק, גרירת נשלטת למשאיות ללא הגבלת משקל וגודל המשאית.

גרירה נשלטת היא העברת משאית בשליטה של הרכב הגורר על הרכב הנגרר.

שירות גרר למשאית ניתן בפריסה ארצית 24 שעות ביממה ומכל מצב אפשרי בכל כביש שטח שביל או תוואי.

אנו גוררים גם משאיות קלות עד 12 טון וגם משאיות כבדות ללא הגבלת משקל.

ניתן להזמין שירות גרר למשאית בהרמה מלאה וגרירת משאית בגרירה נישלטת במידה והמשאית מושבתת ויצאה מכלל פעולה.

או גרירה ע"י מוט חיבור מתאים וחזק באורך 2.5 מטר במידה וניתן.

לחברתנו את כל הידע והנסיון בכדי לבצע גרירה בטוחה ומהירה למשאיות.

כמו כן את כל הציוד הדרוש לבצע גרירה למשאית בכל מצב.

בהזמנת גרירה למשאית חשוב לציין מה המשקל הכולל של המשאית ומה האורך של המשאית ומה הגובה של המשאית מהרצפה לנקודה הגבוהה ביותר ברכב,

בכדי שנוכל לשלוח אליכם את הכלי הנכון לביצוע הגרירה.

במידה ואת תקועים עם משאית עם חומ"ס (חומרים מסוכנים) עליכם להודיע לנו מראש בכדי שנוכל להתארגן בהתאם בקבלת האישורים הנכונים,

שהם הוראות להובלה אישור מקצין הבטיחות ואישור מהמפעל.

לנו רכבי גרירה גם מקבוצה א' שכושר הגרירה שלהם הם מ 850 ק"ג עד 2500 ק"ג ובמידה הגרירה היא בהרמה חלקית אז כושר הגרירה שלהם הוא 2550 עד 7500.

ורכבי גרירה מקבוצה ב' שכושר הגרירה שלהם הוא מ 2501 ק"ג ומעלה, ובמידה והגרירה מתבצעת בהרמה חלקית אז כושר הגרירה שלהם הוא מ 7503 ומעלה לפי המפורט ברשיון.

חשוב לציין בזמן הזמנת הגרירה אם ברצונכם להצטרף לנסיעה עם הגרר במידה וניתן,

לא ניתן בשום מצב לשהות ברכב הנגרר פרט לגרירה עם מוט ששם חובה על המצאות נהג עם רשיון שמתאים לרכב הנגרר.

אנו נותנים שירותי גרירה לכל כלי הרכב לרבות גרירת רכבים, חילוץ משאיות

  • גרירה וחילוץ לרכבים בכביש
  • גרירה וחילוץ לרכבים בשטח
  • גרירה וחילוץ למשאיות ורכב כבד
  • הובלה ושינוע לכלים כבדים

גרירה וחילוץ לכל סוגי כלי הרכב 24 שעות בפריסה ארצית

WhatsApp chat