חילוץ מהשטח בהתנדבות

גרירה וחילוץ חילוץ מהשטח בהתנדבות חוקי או לא?

כאשר אנו נתקעים בשטח או בסמוך לו עם הרכב האינסטינקט הראשוני הוא להתקשר לחבר או למכר שיגיע עם הרכב שלו וימשוך ויחלץ אותנו.

חילוץ מהשטח בהתנדבות או בתשלום ע"י מישהו שאין לא היתר גרירה וחילוץ שמונפק ע"י משרד התחבורה אסור לחלוטין,

ונחשב לעבירה חמורה ביותר של נהיגה ללא רישיון שעליה מוטלים עונשים כבדים ביותר של תקופת מאסר עד שנתיים שלילה ארוכה וקנס כספי והינה עבירה פלילית ולא רק תעבורתית.

אנו נוהגים בכביש ובשטח ובכל דרך שהיא ותקנות התעבורה חלות בכל הדרכים הללו ללא שום הבדל,

כמו שחל איסור חמור על מתן שירותי חילוץ בכביש זה חל כמובן גם בשטח.

           "דרך" – לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, ככר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם.

משמע תקנות ופקודות התעבורה חלות בכל דרך כביש או שביל שיש לציבור זכות לעבור בהם וכמובן גם בשטח,

לצורך העניין גם אם היה לאדם מסוים שטח פרטי גדול ומגודר בבעלותו גם שם תקנות התעבורה חלות וגם שם הוא חייב לנהוג לפי החוקים והכללים.

תקנה 21 לתקנות התעבורה :

חילוץ מהשטח בהתנדבות
חילוץ מהשטח בהתנדבות

21.  (א)  כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.

          (ב)  כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –

(1)   יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;

(2)   יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא ייתן מקום לגרום נזק כאמור;

(3)   יפריע את התנועה ולא יעכבנה;

(4)   יסכן חיי אדם.

ע"י ביצוע פעולת חילוץ מהשטח בהתנדבות או בתשלום ע"י אדם שאין לו היתר מהווה סיכון לחיי אדם וסיכון לאדם ורכוש ע"י אדם בלתי מיומן.

חילוץ רכב היא פעולה מורכבת שמחייבת הכשרה במגוון נושאים כגון :

דיני תעבורה, הכרת הרכב, יציבות הרכב, נהיגה נכונה, עקרונות החילוץ והגרירה,

העמסה פריקה ועיגון הרכב, עבודה בגובה, עזרה ראשונה, כיבוי אש, איכות הסביבה וזיהום אויר, הובלת חומרים מסוכנים, הגורם האנושי בנהיגה, נהיגה מונעת.

הכשרה זאת מקנה למחלץ ידע נרחב בכל הנושאים הנ"ל ונותנים למחלץ את כל הכלים והידע המקצועי שדרוש בכדי לבצע את משימת החילוץ ביעילות ובבטחה.

כמו כן חילוץ של רכב ע"י אדם ללא היתר לחילוץ הנה נהיגה ללא רישיון.

פקודת התעבורה מספר 10.

איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה

10. (א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו,

ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

ברגע שאתם מבצעים פעולת חילוץ עם הרכב שלכם בלי היתר לעשות כן ובלי היתר מיוחד לפי סעיף  179(3)

לתקנות התעבורה ובלי ההכשרה והידע המספיק לעשות זאת, אתם נוהגים ללא רישיון.

בפסק-דין בתיק ת.א. 827/06 כאשר נהג ללא היתר ביצע פעולת גרירה וחילוץ וגרם למותה של עוברת דרך,

הורשע הנהג בגרימת מוות ברשלנות ונהיגה ללא היתר ונידון למאסר קנס ושלילת רישיון ל 4 שנים.

לענייננו נהג זה ביצע פעולת גרירה וחילוץ ואין זה משנה אם פעולה זאת מתבצעת בכביש או בשטח והורשע בנהיגה ללא רישיון.

רוב החילוצים מתבצעים ללא פצועים אבל כאשר משהו ישתבש ויהיו פצועים אז מקרה זה יגיע לבית משפט,

ושם תהיו כפופים לכל החוקים והמשמעויות של כל הפעולות שלכם, בבית משפט זה לא רלוונטי שרק באתם לעזור וזה ללא תשלום.

אתם אחראים לכל המעשים שלכם וזה רק עניין של זמן ומזל שאין פצועים מכל פעולות החילוץ ללא היתר שמתבצעות.

 

 

WhatsApp chat